Verduurzamen textielketen en transitie circulaire modesector

Mode is een belangrijk onderwerp van gesprek in Nederland. Soms met aansprekende voorbeelden van succesvolle ontwerpers en merken die internationaal doorbreken, maar helaas ook met afschrikwekkende beelden van erbarmelijke werkomstandigheden en de dramatische gebeurtenissen in Bangladesh. Het debat over het verduurzamen – people, planet en profit – van de sector die de mode voortbrengt is gelukkig ondertussen doorgedrongen tot de politieke arena en de praatprogramma’s op tv. Ook op straat wordt het merkbaar met ludieke acties om het brede publiek er bij te betrekken. Hoe snel dit tot veranderingen in vraag en aanbod van duurzame mode zal leiden is echter de vraag.

De noodzaak voor de textiel sector om te veranderen is er niet minder om. Niet alleen vanwege de vaak erbarmelijke arbeidsomstandigheden maar ook vanuit het perspectief dat de textielsector verantwoordelijk is voor 10% van de mondiale CO2 uitstoot. Onze consumptiemaatschappij en de fast fashion industrie leiden tot ongewenste ontwikkelingen die niet goed zijn voor onze duurzame aarde. Het overgrote deel van de textiel’afval’ in Nederland – bijna 160 kton textiel per jaar – gaat naar de verbrandingsoven. Dit terwijl er interessante kansen liggen om deze textiel opnieuw te recyclen van post consumer textielvezels naar hoogwaardige garens voor nieuwe kleding. In deze tijd van recessie is het bovendien moeilijk te accepteren dat 30-40% van de nieuwe kleding die geproduceerd nooit in de kast van de consument terecht komt, maar ook rechtstreeks de verbrandingsoven in gaat. De sector moet nu verantwoordelijkheid nemen voor een doorbraak in denken en doen. De voorbeeldwerking van mode en de persoonlijke betrokkenheid van de consument bieden juist in de modesector de kans te laten zien dat het hier – en dus ook elders – anders kan en moet.

Lees meer

De centrale vraagstelling van het innovatielab over het verduurzamen van de textielketen

‘Ontwikkel nieuwe verdienmodellen – in het kader van de circulaire economie – die het verduurzamen van de modesector versnellen’

Belangrijke aandachtspunten, deelvragen

Fast fasion concurreert op basis van kosten en vertraagt het verduurzamen van de textiel en mode

De modesector is een sector die gaat over massa en snelheid, waarbij men elkaar concurreert op basis van kosten. Modeproducenten werken met vele verschillende toeleveranciers en zes keer per jaar worden nieuwe collecties op de markt gebracht. In een dergelijke markt is geen ruimte om kosten te maken voor ‘duurdere’ duurzame kleding. Dit terwijl de inkomsten en macht bij de retailer en merken-producent zit. Dit betekent dat we opnieuw moeten kijken (samen met jonge ondernemers en grote internationale spelers) naar de rollen in de keten en of er nieuwe verdienmodellen mogelijk zijn waarbij duurzaamheid wel meer kansen krijgt.

 • Wat zijn kansrijke verdienmodellen die gaan over het creëren van meer regie in de keten en leiden tot nieuwe retailconcepten?

 

Nieuwe verdienmodellen

Er liggen nieuwe kansen voor de circulaire economie en recycling

Het gedachtengoed van de circulaire economie zal leiden tot een transitie van de textielketen en modesector. Op dit moment wordt van de 226 Kton textielafval per jaar wordt slechts een derde opgehaald en nagenoeg alle textielafval in Nederland wordt gedowncycled. De ambities van het Landelijke Afval Plan (50% meer afval ophalen voor eind 2015) zal in de komende jaren leiden tot een toestroom van veel extra lokale grondstoffen. De vraag is hoe we deze retourstromen goed organiseren en het scheiden bij de bron optimaliseren. Ook moeten ontwerpers meer kennis krijgen van design for recycling (kleding produceren die hoogwaardig gerecycled kunnen worden) en recycling in design (kleding produceren van de huidige post consumer textiel in de markt). Belangrijke vragen die daarbij ontstaan zijn:

 • Hoe kunnen we de retourstromen opschalen;
 • Wat zijn nieuwe verdienmodellen;
 • Welke wet en regelgeving is nodig;
 • Hoe moet design voor recycling en recycling for design geoptimaliseerd worden?

textielafvalG-star

Meer transparantie is de basis om te veranderen

Hoe creeren we meer transparantie als het gaat over duurzame mode, zodat ondernemers de goede keuze kunnen maken, de consument beter kan kiezen, en de impact om duurzame mode te realiseren groter is. Belangrijke vragen die wij hier zien zijn – hoe verbeteren we:

 • De neiging tot greenwashing (initiatieven oppakken en communiceren zonder helder doel, gestructureerde aanpak en impactmeting;
 • Het feit dat LCA ingewikkeld zijn en niet te vergelijken en de vele certificaten op de markt die moeilijk te vergelijken zijn;
 • Inzichtelijke kennis voor nieuwe ondernemers en jonge ontwerpers;
 • Betrokkenheid en inzicht op CEO en managementteam niveau.

H&M

Hoe creëren we meer duurzame vraag bij de consument?

We weten steeds meer over de misstanden en de gevaarlijke effecten van de huidige productiewijze op het milieu en onze gezondheid en over de mogelijkheden om het anders te doen. Helaas is de marktvraag naar duurzame kleding (nog steeds) erg laag. Slechts een select groepje van 2 a 3% van de consumenten koopt duurzame kleding. Men kiest in eerste instantie voor kwaliteit, uitstraling en prijs. Het Planbureau voor de leefomgeving (2013) geeft aan dat de consument conditioneel coöperatief is; als anderen geen duurzame kleding kopen is men ook geneigd het ook niet te doen. We hebben meer early adopters nodig.

 • Hoe kunnen we consumenten stimuleren tot het kopen van meer duurzame kleding?
 • Hoe kan de consument wegwijs worden in de veelheid van certificaten en de tegengestelde berichtgevingen?

Schermafbeelding 2014-06-30 om 23.51.38Certificeringen

Kennisontwikkeling en kansen voor de lokale maakindustrie

De modesector is economisch gezien in Nederland beperkt van belang, slecht 2,3% van de totale industriële toegevoegde waarde. Echter in Nederland is de omzet van de modesector nog steeds 8 miljard euro per jaar. Er zijn meerdere internationale modemerken in ons land gevestigd. Zij zijn de opdrachtgevers en beslissers over duurzame mode. Het ontwikkeling van lokale kennis over design, techniek en circulair produceren is derhalve van groot belang. Ook liggen er kansen als het gaat over de nieuwe toestroom van grondstoffen, het sneller willen reageren van de producent op de vraag van de consument en dus de wens om dichterbij te produceren. Ook komen er allerlei nieuwe technologieën op de markt die deze ontwikkelingen haalbaar maken. Belangrijke vragen zijn daarbij:

 • Hoe kunnen we lokale kennisontwikkeling over circulair produceren verbreden?
 • Waar liggen nieuwe kansen voor de maakindustrie, hoe kunnen we die stimuleren?;
 • Waar liggen kansen als het gaat om nieuwe business modellen en nieuwe technologieën (waaronder 3D bodyscan) en mass customized productie?

3DprintingMaakindustrie

Er is nog veel te doen in de modesector en wij willen vanuit Creative City Lab graag meewerken aan deze duurzame ontwikkeling. Het innovatielab dient daarbij als versneller voor het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en concrete businesscases. Graag komen wij met partijen in gesprek die zich herkennen in een of meerdere van bovenstaande vragen en die met ons zouden willen samenwerken in een toekomstig lab. Neem dan graag contact op met:
Ellen Mensink, 06-21577268 of team@creativecitylab.nl.