Voorbereidingen CCL2012 van start!

16 december 2011

Gepubliceerd door: Jelmer Kranenburg

De voorbereidingen voor Creative City Lab 2012 zijn van start gegaan. Het thema voor deze editie is ‘het verduurzamen van de voedselketen’. Het ontwerp van onze huidige mondiale voedselketen is niet duurzaam en de oorzaak van de versnelling van de problematiek wereldwijd; er is sprake van toenemende honger, droogte, uitputting van onze bodem en stijgende voedselprijzen. Tegelijkertijd gaat overconsumentisme ten koste van onze gezondheid. We zijn toe aan een totale herijking en herontwerp van onze internationale voedselketen. De transitie naar een duurzame keten is een absolute noodzaak, niet alleen vanwege ons eigen welzijn maar ook voor dat van vele andere bevolkingsgroepen en voor het behoud van onze nu nog groen en ‘vruchtbare’ planeet.

Om voedselzekerheid te garanderen en de steeds groter wordende stedelijke bevolking van voedsel te voorzien besteden steeds meer gemeenten en provincies aandacht aan het verwezenlijken van een lokale en/of regionale voedselketen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij stadslandbouw en de parksupermarkt. Het vinden van optimale vormen van zelfvoorziening, waarbij een balans wordt gezocht tussen regionale en mondiale oplossingen dient hierbij centraal te staan. De vraagstelling waar het lab zich over buigt, richt zich op het (her)ontwerpen van een lokale duurzame voedselketen in een specifiek afgebakende omgeving in de Regio Amsterdam. Meer weten over dit thema en de deelonderzoeken? Lees hier verder…

Over de auteur

avatar
Jelmer Kranenburg