Voorbereiding innovatielab verduurzamen textielketen gestart!

10 juli 2014

Gepubliceerd door: Ellen Mensink

Creative City Lab (CCL) is gestart met de voorbereiding om een innovatielab over duurzaam textiel in de modesector op te zetten. De urgentie voor de textielketen om te verduurzamen is hoog. CCL wil graag een bijdrage leveren aan de transitie naar deze duurzame textielketen door het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Het bestuur van CCL heeft daarom besloten om voor de komende 2 jaar dit nieuwe thema te adopteren en een of meerdere labs te organiseren.

Mode is net als voedsel een belangrijk product – dat gaat over gevoel en identiteit – waar mensen iedere dag mee te maken hebben. Het is daarmee een belangrijk middel om het bewustzijn bij de consument te vergroten over de noodzaak om onze samenleving verder te verduurzamen. De dramatische gebeurtenissen in Bangladesh hebben er voor gezorgd dat het debat over het verduurzamen van de modesector eindelijk is doorgedrongen tot de politieke arena en de praatprogramma’s op tv. Ook op straat wordt het merkbaar. Met ludieke acties, zoals de H&M kleding inzamelacties en door de plastic soup jeans van Levi’s om het bewustzijn van het brede publiek te stimuleren. Het zijn echter nog teveel incidenten en de snelheid waarmee veranderingen in vraag en aanbod van duurzame mode tot stand komt is veel te traag.

levi

Er gebeurt nog teveel incidenteel, we moeten naar circulaire en integrale oplossingen

Een paar belangrijke feiten. De textielsector is verantwoordelijk voor 10% van de mondiale CO2 uitstoot. Het overgrote deel van de textiel ‘afval’ in Nederland – bijna 160 kton textiel per jaar – gaat naar de verbrandingsoven. Dit terwijl er interessante kansen liggen om dit materiaal te uprecyclen van textielvezels naar hoogwaardige garens voor nieuwe kleding. En 30-40% van de nieuwe kleding die wordt geproduceerd komt nooit in de kast van de consument terecht, maar gaat ook rechtstreeks de verbrandingsoven in. Kortom er is nog heel veel te doen en er moet een doorbraak komen in denken en doen. De belangrijke opgave waar de keten voor staat is om nieuwe verdienmodellen rondom de circulaire economie te ontwikkelingen. Op dit moment zijn wij bezig om de centrale vraagstelling aan te scherpen en concrete deelopdrachten te definiëren en partners te zoeken voor dit lab. Heb je interesse om mee te werken aan dit lab of wil je als deelnemer straks meedoen, neem dan contact met ons op!

Wil je meer lezen over de ontwikkelingen en opgave waar de textielsector voor staat, ga dan naar onderwerpen of wil je meer weten over de voortgang van het textiellab ga dan naar ‘projecten’.

Over de auteur

avatar
Ellen Mensink