Tag: mvo


In Search of Sunrise

Maatschappelijk verantwoord adverteren In Search of Sunrise (ISOS) biedt een nieuwe manier van maatschappelijk verantwoorde marketing. De business case van ISOS is gebouwd rond de verkoop van groene communicatieruimte die belangeloos door gemeenten, woningbouwcorporaties of andere belanghebbende partijen beschikbaar wordt gesteld. Hierbij valt te denken aan ‘lege’ communicatie muren/gevels of bebording.