Presentaties sprekers Masterclass

Jan Willem van der Schans, Senior Onderzoeker LEI WageningenUR
Voedselproductie in de Metropool

Paul Bartels, Onderzoeker duurzame versketens, WageningenUR Food & Biobased Research
Visie over vers voedsel, het verduurzamen van de lokale keten en de kansen en gevolgen voor het FCA

Robbert Boink, Logistiek manager Willem & Drees
Nieuwe vormen van duurzame voedsel distributie, van in-store concepten tot internet verkoop

Vincent Kuypers, Stadsecoloog en Senior Onderzoeker WUR / Alterra
Voedsel, de biobased economy en de kansen voor het Food Center

Atto Harsta, Oprichter Aldus bouwinnovatie en Stichting Living Daylight
Duurzame gebouwen, de relatie met voedsel en het sluiten van lokale kringlopen

Jouke Syswerda, Zones Urbaines Sensibles
Stadsontwikkeling en de relatie met voedsel

Ben van de Ven, Programmamanager Herstructurering Food Center Amsterdam
Kengetallen | trends & ontwikkelingen binnen FCA