Eindpresentatie Foodlab Creative City Lab

Deze presentatie werd voorafgaand aan de scenario’s gehouden. De context, de opdracht aan Creative City Lab en de aanpak worden hierin toegelicht.