Recycle Lab for Circular Fashion 2015

Op 2 februari jongsleden is het nieuw innovatielab van Creative City Lab (CCL) van start gegaan. Het Recycle Lab for Circular Fashion richt zich op het verduurzamen van de modeketen middels het recyclen van post consumer textielafval met als doel om daar nieuwe kwalitatieve fashion items van te maken. Het lab wordt gerealiseerd in samenwerking met Schiphol Airport Development Company (SADC), de Amsterdam Economic Board, Modint, Wieland Textiles, Texperium, Huisman Tricot, Circle Economy, Saxion en New Energy Docks..

In het Lab worden nieuwe verdienmodellen voor circulaire mode ontwikkeld en onderzoek gedaan naar het hoogwaardig vervezelen en spinnen van kwalitatieve garens uit post consumer textile (PCT). Ook wordt de eerste stap gemaakt richting de productie van een of meerdere fashion items. Om tot concrete resultaten te komen richt het lab zich in eerste instantie op de wol. Omdat virgin wol van oorsprong een niet duurzame vezel is en het kosteneffectief en kansrijk is om wol hoogwaardig te recyclen.

Het doel van het lab

Elk jaar wordt er in ons land 226 kiloton textielafval geproduceerd waarvan maar 34 kt wordt hergebruikt. De rest wordt grotendeels verbrand of laagwaardig verwerkt. Het innovatielab wil een concrete impuls geven aan de transitie van de modeketen naar een circulaire manier van werken. Het doel van het lab is om de lokale maakindustrie rondom het recyclen van textiel voor nieuwe fashion te stimuleren. Onder andere door gebruik te maken van de kennis van de lokale en regionale bedrijven in de textiel en modesector, de creativiteit van jonge ontwerpers en het verwerken van een grote hoeveelheid lokale grondstoffen die nu nog als afval wordt afgevoerd. Om dit doel te behalen wordt samen met de projectpartners gekeken naar de haalbaarheid van een “recycle factory lab” in de Metropool Regio Amsterdam. Nederland kan zich daarmee ontwikkelen tot kennisland op het gebied van circulaire mode en deze kennis ook internationaal verwaarden.

Recycle Lab 2015 – deel 1 – het onderzoek

Partners.

 

Wol is een natuurlijke en kostbare vezel die helaas een slechte score laat zien als het gaat om duurzaamheid, dit onder andere vanwege de uitstoot van methaan door schapen. Tegelijkertijd biedt wol vanwege de vezellengte en elasticiteit van de vezel mogelijkheden om meerdere keren hoogwaardig gerecycled te worden. Hoewel wol relatief gezien een kleine vezel is in de totale vezelmarkt, is het in absolute zin een grote markt, waar veel potentie ligt in termen van recycling van post consumer textile.

Schermafbeelding 2015-02-12 om 00.26.25

Lees meer

‘Reverse logistics’ en nieuwe business modellen in de keten

De ambities van het Landelijke Afval Plan (50% meer afval ophalen voor eind 2015) zal in de komende jaren leiden tot een toestroom van veel extra lokale grondstoffen. Deze retourstromen moeten goed georganiseerd worden, de zogenaamde “reverse logistics”, en het scheiden bij de bron moet geoptimaliseerd worden. Er wordt onderzoek gedaan naar de huidige markt; waar komen de retourstromen vandaan en hoeveel daarvan kan gerecycled worden naar nieuwe garens. Onderzocht wordt op welke wijze we de retourstromen van post consumer textile kunnen vergroten of welke ruimte er is voor nieuwe business modellen zodat we de juiste werkbare materialen uit de markt kunnen halen.

Technisch onderzoek; hoogwaardig vervezelen, blenden en spinnen

De verzamelde kledingstukken moeten vervolgens zorgvuldige geselecteerd worden op o.a. materiaal, structuur, kleur etc. Er worden testen gedaan met het gecontroleerd ontrafelen en het hoogwaardig vervezelen van de bestaande textiel, waarbij de juiste parameters voor de instelling van de machines moeten worden bepaald. Ook worden er testen gedaan rondom de spin preparatie en het blenden van de kleuren om vervolgens in samenwerking met een spinnerij onderzoek te doen naar het spinnen van kwalitatieve garens uit de nieuw ontwikkelde vezels. Parallel aan het doen van het technisch onderzoek wordt gekeken naar de potentiele hoeveelheden, de mogelijke prijsstelling en de haalbaarheid van de business case om tot betaalbare nieuwe garens te komen.

Marktonderzoek en ontwerp

Tijdens het lab zullen we met de ontwikkelde garen verschillende breisels maken om daarmee de kwaliteit van de garens te testen en de verschillende toepassingen te onderzoeken. We zullen vervolgens in samenwerking met ontwerpers een of meerdere kwalitatieve fashion items maken om de consument en de markt te laten zien dat het kan. Op dit moment is de marktvraag naar duurzame kleding nog gering en de fashion die gemaakt wordt uit post consumer textiel ligt nog maar zeer beperkt in de schappen. Gedurende het lab wordt onderzocht wat de realiteit is van de gecommuniceerde initiatieven. Zijn merken echt bezig om een aanzienlijk deel van hun collectie te verduurzamen of zijn het slechts showcases? We willen achterhalen wat consumenten weten over gerecyclede fashion, of de mythe ‘dat gerecyclede kleding niet sexy is’ waar is en wat ze verwachten van gerecyclede fashion. Kernvraag daarbij is of recycling een duurzame reden is voor de consument om kleding te kopen en wat ze daarvoor willen betalen.

Recycle Lab 2015 – deel 2 – De crowdfunding campagne; aan de slag!

Het bovenstaande onderzoek is van belang om de haalbaarheid vanuit de markt voor gerecyclede kleding en het Recycle Factory Lab te toetsen, maar ook om de aanpak en propositie van de crowdfunding campagne die we willen opzetten aangescherpt te krijgen. De doelstelling van de CF campagne is om financiering op te halen voor de eerste productie partij van de gerecyclede fashion items tijdens het lab. Ook willen we het bewustzijn bij de consument vergroten en toetsen of de consument en de markt geïnteresseerd is om te investeren in gerecyclede fashion. We zijn met een aantal partners deze vervolgfase van het Recycle Lab ingegaan.

Partners crowdfunding campagne

Logo_Final_081015