Onderwerpen

Iedere twee jaar kiest Creative City Lab een nieuw maatschappelijk urgent thema, waarbij duurzame innovatie van groot belang is. Bij het aanpakken van complexe vraagstukken waarbij vele belangen gemoeid is het vaak moeilijk om afstand te nemen van de eigen doelstellingen en belevingswijzen. De aanpak van CCL werkt daarbij als een versneller.

Het bestuur van CCL kiest het centrale thema op basis van belangrijke ontwikkelingen in de omgeving en behoefte bij partners in de markt. Samen met de gevonden partners wordt de centrale vraagstelling opgesteld en worden aandachtsgebieden en oplossingsrichtingen benoemd. De creatieve en ondernemende deelnemers van Creative City Lab kunnen vervolgens belangeloos en met een frisse blik de problematiek benaderen. Dit stelt ze in staat ècht vernieuwende oplossingen te ontwikkelen. In multidisciplinaire teams worden vervolgens analyses gedaan, hypotheses ontwikkeld en in samenwerking met lokale belanghebbenden haalbare oplossingen bedacht binnen een de gekozen aandachtsgebieden. Hieronder vindt u meer informatie over de onderwerpen van Creative City Lab.