Voedselverspilling

Het verminderen van voedselverspilling

Ondanks de stijgende voedselprijzen en het voedseltekort bij een groot deel van onze wereldbevolking, blijkt er toch sprake te zijn van aanzienlijke voedselverspilling in Nederland. In de keten gaat jaarlijks voor bijna 2 miljard aan voedsel verloren en de Nederlandse consument gooit voor 2,4 miljard euro aan voedselresten bij het afval. Het blijkt dat ongeveer een derde van het geproduceerde voedsel nooit wordt geconsumeerd. Een deel daarvan is onvermijdelijk, maar 10 tot 17% is wel te vermijden. Zonde voor ons milieu, de gebruikte energie en de kosten. Vooral ook omdat we onze reststoffen optimaal willen benutten. Bovendien kan er in de toekomst schaarste aan voedsel ontstaan. Ons voedselsysteem kost veel energie (ongeveer 25% van het totale verbruik) en heeft een grote impact op het milieu, voedsel draagt voor 30% bij aan de uitstoot van broeikasgassen. Voorkomen van voedselverspilling staat bovenaan de trap van de afvalladder van Moermans. Onze overheid wil dat in 2015 de voedselverspilling met 20% is afgenomen t.a.v. 2009. Een deelvraag van het lab zou kunnen zijn hoe we verspilling van voedsel zo laagdrempelig en effectief mogelijk kunnen voorkomen.