Verpakkingen

Het verduurzamen van verpakkingen

Verpakkingen hebben op vele manieren invloed op een duurzame voedselketen. Omdat ze bijvoorbeeld van allerlei soorten polymeren en niet van biobased materialen zijn gemaakt, waardoor ze moeilijk te recyclen zijn of niet teruggegeven kunnen worden aan de natuur. Ook wordt er steeds meer verpakkingsmateriaal gebruikt door het gebruik van deelproduct verpakkingen. De meeste verpakkingen worden eenvoudig weggegooid of gerecycled, echter hergebruik is de meest duurzame oplossing. Dat vraagt echter om een mindshift. De verpakking moet worden gezien als een product op zichzelf, dat een eigen leven heeft en/of nieuwe toepassingsvormen kent. Enerzijds zijn ‘goede’ verpakkingen wenselijk, omdat daarmee het transport van voedsel mogelijk is en het de houdbaarheidsduur van voedsel vergroot (en voedselverspilling tegengaat), anderzijds kunnen wij onszelf afvragen of het nodig is dat wij steeds meer gaan ‘verpakken’. Een onderzoeksgebied binnen het lab is de vraag of en op welke wijze voedsel optimaal duurzaam verpakt kan/moet worden en om oplossingen te bedenken om verpakking te hergebruiken of als nieuwe producten op de markt te lanceren of om het niet als afval maar opnieuw als voedsel in de keten te brengen. Ook heeft de verpakking een belangrijke invloed op de noodzakelijke vraaggerichte verandering en het geven van goede en effectieve informatie aan consumenten om de bovengenoemde verandering te ondersteunen.