Stadslandbouw

Van parksupermarkt tot stadslandbouw

Meer dan de helft van onze wereldbevolking woont in steden, de verwachting is dat het percentage zal oplopen tot driekwart tegen 2050. Om voedselzekerheid te garanderen en de steeds groter wordende stedelijke bevolking van voedsel te voorzien besteden steeds meer gemeenten en provincies aandacht aan het verwezenlijken van een lokale en/of regionale voedselketen. Het verduurzamen van gebieden en steden is een ontwikkeling die zich parallel hieraan ontwikkelt. Vanuit deze (hernieuwde) behoefte hebben nieuwe concepten als ‘Stadslandbouw’ (de landbouw in de stad halen) of de ‘Parksupermarkt’ (stedelingen naar het platteland halen) hun intrede gedaan. Voorbeelden hiervan zijn vertical farming, individuele moestuinen, kassen die voedsel- en energie produceren in de stad, en professionele duurzame voedselproductie en distributie aan de randen van de stad. Stadslandbouw gaat over vele verschillende thema’s van duurzame voedselproductie en zelfvoorzienendheid en burgerparticipatie, tot zorg, welzijn, groenbeheer, natuureducatie en werkgelegenheid. Het Innovatie Lab 2012 speelt in op deze ontwikkelingen door een stadslandbouw icoon te ontwikkeling in Amsterdam waarin al deze maatschappelijke toegevoegde waarden tot uiting komen in een business case.