CCL zoekt deelnemers voor business course ‘Foodlab’

9 februari 2012

Gepubliceerd door: Jelmer Kranenburg

Duurzaam? Ondernemend? Creatief?

Voor het Food Center Amsterdam zoekt Creative City Lab 10 toptalenten die een bijdrage willen leveren aan een nieuwe duurzame wereld. Het mini-lab is een vijfdaagse business course die in samenwerking met het Food Center Amsterdam wordt georganiseerd en in het teken staat van het verduurzamen van de voedselketen. Voor studenten een prachtige manier om veel te leren, een netwerk op te bouwen en ervaring op te doen over duurzaam voedsel en ondernemerschap.

Klik hier voor het programma.

Wat is Creative City Lab?

Creative City Lab is een stichting die zichzelf ten doel stelt om de maatschappij te verduurzamen door creatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen en realiseren voor urgente en complexe vraagstukken in de regio Amsterdam. CCL organiseert om de 2 jaar een grootschalig innovatielab in de regio Amsterdam. Binnen dit lab werken 25 streng geselecteerde top studenten (laatste jaar master, verschillende studierichtingen) vijf maanden full time in multidisciplinaire teams aan een centrale vraagstelling. Hierbij krijgen zij intensieve ondersteuning van senior professionals. Doel van het lab is om te komen tot 10 haalbare en impactvolle business cases.

Mini-lab in het kader van Food Center Amsterdam

In de aanloop naar het grote innovatielab – dat plaatsvindt eind 2012 en gaat over het verduurzamen van de voedselketen – organiseert CCL van 26 t/m 30 maart in samenwerking met het Food Center Amsterdam een zogeheten ‘mini-lab’. Een ambitieuze business course waarin in 5 dagen tijd nieuwe concepten en verdienmodellen worden ontwikkeld die direct relevant zijn voor de herstructurering van het terrein – ter grootte van 23,5 hectare midden in de stad – van het Food Center Amsterdam. Onderdelen van het lab zijn een masterclass met presentaties van toonaangevende professionals, diverse workshops en een verkort onderzoek. Onder begeleiding van inhoudelijke professionals en de creatieve industrie worden nieuwe concepten uitgewerkt die aan het eind van de week gepresenteerd worden aan belangrijke stakeholders van het Food Center.

Wie zoeken wij?

Ben jij ondernemend, creatief en ambitieus met een aantoonbare interesse in duurzaamheid, meld je dan aan voor 9 maart. Wij zoeken jonge excellente studenten uit verschillende studierichtingen die in het laatste jaar van hun master of HBO opleiding zitten of die net zijn afgestudeerd. Ben je geïnteresseerd in deelname en voldoe je aan bovenstaande criteria, dan ontvangen wij graag je CV met motivatie waarom je wilt deelnemen en waarom je denkt dat jij de geschikte persoon bent voor deze business course. Een gesprek is onderdeel van de selectieprocedure, welke zullen plaatsvinden van 7 tot 16 maart.
Mail je reactie naar deelnemen@creativecitylab.nl en houd onze Facebook pagina in de gaten!

Doelstelling en resultaten van het mini-lab

Het doel van het mini-lab is om de aanbestedende partijen voor de herstructurering van het FCA te inspireren tot het ontwikkelen van innovatieve en duurzame concepten met voedsel als drager. Duurzaamheid telt namelijk voor 20% mee in de aanbesteding dus verdient veel aandacht. Daarnaast levert het mini-lab een bijdrage aan het creëren van een visie over de lokale voedselketen in de regio Amsterdam en de rol die het Food Center daarbij in de toekomst zou kunnen spelen

Wat kan ik verwachten?

 • Dag 1: Masterclass: leren en concluderen
  Presentaties en workshops met als doel om kennis delen en door te ontwikkelen.
 • Dag 2: Dialoog carrousel; analyse en oplossingsrichtingen
  Onderzoek doen naar behoeften en belangen van stakeholders en in samenwerking met partijen kansrijke oplossingsrichtingen bepalen.
 • Dag 3: Creativiteit en inspiratie workshop; visievorming en verdienmodellen
  Openbreken van gevestigde belangen en bestaande overtuigingen naar nieuwe denkrichtingen / visies op de toekomst en zoeken naar nieuwe ideeën en verdienmodellen voor het Food Center.
 • Dag 4: Uitwerken, concretiseren en visualiseren
  Samenvatten van nieuwe inzichten en ontwikkelen van een impactvolle wijze van communicatie en visualisatie.
 • Dag 5: Presenteren resultaten tijdens het eindevent (½ dag)
  Doel: kennis delen en inspireren van consortia bij het ontwikkelen van een eigen visie en nieuwe verdienmodellen

Klik hier voor het hele programma.

Locatie

Het mini-lab vindt plaats op het terrein van Food Center Amsterdam aan de Jan van Galenstraat 4. Meer informatie:

Creative City Lab
Jelmer Kranenburg
(+31)6 225 307 16
info@creativecitylab.nl
www.facebook.com/CreativeCityLab

Over de auteur

avatar
Jelmer Kranenburg