Extreme Urban Makeover

5 december 2009

Gepubliceerd door: Jelmer Kranenburg

Waardecreatie door integrale aanpak van gebouw- en gebiedsontwikkeling

Urban make-over is een duurzaam renovatieconcept dat voor een belangrijk deel van toepassing is op de naoorlogse flatstempels. In plaats van te focussen op kostenreductie, ligt de nadruk op het creëren van extra waarde van zowel het gebouw, de groene ruimtes in de gebouwde omgeving als de sociale structuur.

Speerpunten van het concept: bewonersparticipatie bij het bepalen van de functionaliteit en het ontwerp van het ‘nieuwe’ gebouw, lokaal energie opwekken, extra sociale functies toevoegen in de directe omgeving van het gebouw en waardecreatie door huurders en kopers samen te brengen in de getransformeerde omgeving.

Een aantrekkelijk voorbeeld van het bovengenoemde concept is het toepassen van een atrium in de aangrenzende publieke ruimte van twee complexen en het toevoegen van bouwvolume aan de ‘dode’ hoeken. Een atrium biedt unieke kansen op zowel energetisch als sociaal gebied. In het atrium kan warmte en koude geoogst worden, waardoor woningen klimaatneutraal verwarmd en gekoeld kunnen worden. Vorm en invulling van het atrium vinden plaats op basis van de wensen van de bewoners. Het kan een gezamenlijk ontmoetingsplek worden en/of buurtmoestuin. Eventueel kan lokaal MKB zich daar vestigen. Het toevoegen van bouwvolume maakt het concept rendabel, maakt differentiatie mogelijk en zorgt voor een sterke uitstraling van het complex.

In stadsdeel Geuzenveld hebben de deelnemers van het lab 2009 een gebied toegewezen gekregen van woningbouwcorporatie Far West. Dit gekozen gebied aan de Burgemeester van Leeuwenlaan is niet in de stedelijke vernieuwingsplannen opgenomen, maar is wel zwaar verouderd en toe aan renovatie of sloop. De deelnemers hebben alle elementen van het Urban Make-over concept toegepast en een nieuwe gebouwde omgeving ontworpen met veel extra toegevoegde waarde voor zowel de huidige als de nieuwe bewoners. Zo zijn er nieuwe wooneenheden toegevoegd, de woningen zijn verbonden met het bestaande water en het park en er is een atrium toegevoegd op meerdere plaatsen om nieuwe functies te creëren en duurzame energie op te wekken voor deze woningen.

Download hier de presentatie van het Innovatie Evenement. Voor meer informatie over dit idee kunt u contact opnemen met Creative City Lab.

Urban Makeover – duurzaam renovatieconcept from Creative City Lab on Vimeo.

Over de auteur

avatar
Jelmer Kranenburg