‘Crisis creeert ruimte’, werkconferentie platform DGO

De financiële crisis heeft ook de traditionele ontwikkeling van vastgoed en gebieden nagenoeg tot stilstand gebracht. Dat is in veel opzichten een ‘blessing in disguise’ al was het alleen maar omdat er de laatste jaren veel te veel aanbodgestuurd is gebouwd voor de leegstand. De schaarste – aan geld in deze – zorgt voor een gezonde druk op aanbieders van ruimte (o.a. gemeentes, projectontwikkelaars en woningcorporaties) om hun aanbod beter te laten aansluiten op de veranderende vraag. Het tot stand brengen van duurzame matches tussen vraag en aanbod in gebiedsontwikkeling staat centraal op de werkconferentie ‘Crisis creëert ruimte!’, die het Platform DGO organiseert op 13 november a.s. bij Uit je Eigen Stad in Rotterdam.

Voor meer informatie ga naar: www.platformdgo.nl