Energiecooperatie Wijk-West

5 december 2009

Gepubliceerd door: Jelmer Kranenburg

De wijkbewoner als energieondernemer

Het opwekken van duurzame energie in een woonwijk heeft een aantal voordelen. Het belangrijkste is dat zichtbaarheid van duurzame energie leidt tot een verhoogd energiebewustzijn bij bewoners. Ook blijkt er een toenemende behoefte bij bewoners om in de toekomst meer onafhankelijk te zijn in de energievoorziening van hun woning. Toch staan financiële en sociale argumenten zoals laag rendement, lange terugverdientijd, ongemak of onvoldoende interesse en gedeeld belang van bewoners, grootschalige realisatie in de weg.

Een actuele en kansrijke mogelijkheid is de oprichting van een energiecoöperatie waarin wijkbewoners zowel producent als consument van energie zijn. Hiermee wordt financieel rendement aan sociale voordelen gekoppeld. Het knelpunt van de lange terugverdientijd wordt in het plan opgelost met het idee om het zogenaamde zelfklevermodel op wijkniveau toe te passen, waarin collectief eigenaarschap tot energievoorziening tegen kostprijs leidt. Op deze manier hebben coöperaties wettelijk recht op een lager energietarief doordat zij van de energieleveranciers een deel van de belastinggelden terugkrijgen. Er bestaan verschillende voorbeelden van dergelijke lokale energiebedrijven, zoals Texel Energie en Onze Energie in Amsterdam-Noord. Een terugkerend knelpunt bij dergelijke initiatieven is echter de lange terugverdientijd.

Dit probleem is op te lossen met het zelflevermodel. Hierin leidt collectief eigenaarschap tot energievoorziening tegen kostprijs. Op deze manier heeft een coöperatie wettelijk recht op een lager energietarief.

Een financieel haalbare uitwerking van dit lokale model en een bijpassende bewonersstrategie om ook daadwerkelijk voldoende bewoners aan het initiatief te laten deelnemen, vormen de basis van het idee. Naast het lagere energietarief wordt een deel van de verdiende gelden van de coöperatie geïnvesteerd in de wijk om daarmee ook de gedeelde (wellicht duurzame) belangen van de eigenaren en wijkbewoners te dienen. De betrokken sociale structuur van de wijk is derhalve een belangrijk uitgangspunt van het welslagen van deze aanpak. Het prak

tijkvoorbeeld ‘Energiecoöperatie Wijk-West’ is de uitwerking naar een lokale context in wijk West; een van de living lab omgevingen van CCL 2009.

Download hier de presentatie van het Innovatie Evenement. Voor meer informatie over dit idee kunt u contact opnemen met Creative City Lab.

Energiecooperatie – het zelflevermodel from Creative City Lab on Vimeo.

Over de auteur

avatar
Jelmer Kranenburg