Eerste bevindingen teams Innovatielab 2009

14 augustus 2009

Gepubliceerd door: Jelmer Kranenburg

Tijdens de Masterclass zijn de studenten ingedeeld in vijf teams die allemaal vanuit een andere invalshoek het klimaatvraagstuk bekijken en onderzoeken. Hieronder een eerste indruk van de bevindingen en ervaringen per team/thema tot nu toe.

ENERGIE BESPAREN – De afgelopen weken hebben wij als team energie besparen onderzoek gedaan naar de gedragsdeterminanten van energiebesparing. Een van de zaken die ons is opgevallen, is dat er erg veel onduidelijkheid bestaat rondom de financiële middelen ten behoeve van energiebesparing. Consistente informatievoorziening, waar zoveel behoefte naar is, schiet hierbij duidelijk tekort. Dit zou een mogelijke reden kunnen zijn van het lage aantal aanvragen voor subsidies en renteverlagers.

TECHNOLOGIE EN MEDIA – Na twee weken onderzoek is het ons duidelijk dat het aanbod op nieuwe technologie- en mediagebied enorm is, maar de participatie van de burger nog sterk achter blijft. Aan ons de taak het sociale en menselijke aspect van technologie en media beter te benutten en te zorgen dat mensen de nieuwe technologie ook daadwerkelijk gaan gebruiken.

DUURZAAM DECENTRAAL OPWEKKEN – Als themagroep duurzaam decentraal opwekken zijn wij enthousiast uit de startblokken geschoten. Tijdens de analyse is ons duidelijk geworden dat de basis van onze oplossing ligt in de technologieën. Ondanks het feit dat meerdere sprekers tijdens de masterclass hebben benadrukt dat de technische oplossingen al voor handen zijn, hebben wij het gevoel dat er zeker nog veel werk te verzetten is op het gebied van de infrastructuur voor elektriciteit. Om een werkelijke energietransitie te realiseren moet deze basis goed zijn, waarna verder kan worden gebouwd aan financiële constructies en participatie van de energiegebruikers.

DUURZAAM RENOVEREN – Tijdens ons onderzoek naar duurzaam renoveren, viel ons vanaf de start op dat de technieken en de aanbieders hiervan erg versnipperd zijn. Bovendien nemen particuliere woningeigenaren en overheid een afwachtende houding aan en lijkt er vaak weerstand te zijn bij huurders en omwonenden bij grootschalige renovatieprojecten. Er lijkt behoefte aan  een meer integrale aanpak van de aanloop naar de daadwerkelijke uitvoering en uiteindelijk tot de afhandeling. Wat ons betreft een uitdagende ambitie om een succesvolle aanpak voor te bedenken.

AFVALVERWERKING EN WATERHUISHOUDING – Een eerste indruk op het terrein van afval- en waterhuishouding leert ons dat we te maken met een zeer dynamische en diffuse markt. Om de wereld verder te verduurzamen en de grondstoffenvoorraad minder snel uit te putten, zal de cyclus rondom materiaalgebruik en -verwerking aanzienlijk moeten worden gewijzigd. In plaats van degradatie van materialen en producten, zal er moeten worden geupcycled.

Bovenstaande bevindingen zijn een eerste kleine greep uit de hypotheses die de teams hebben opgesteld. De opgestelde hypotheses worden op dit moment getoetst en hieruit worden een paar belangrijke oplossingsrichtingen gekozen. Uit de overweldigende hoeveelheid informatie die nu reeds is opgedaan begint ook duidelijk te worden welke mogelijkheden er allemaal zijn. De volgende stap wordt het bedenken en selecteren van kansrijke ideeen en oplossingen, waarbij het duidelijk is dat we zowel voor quick wins als grote, uitdagende en opschaalbare oplossingen moeten gaan in de wijken.

Over de auteur

avatar
Jelmer Kranenburg