Partners

Creative City Lab is een echte netwerkorganisatie. Creative City Lab werkt actief samen met verschillende partners die naar vernieuwing streven. Vanaf de start van ieder traject worden er diverse partijen betrokken die passen bij de vraagstelling van dat jaar. Zo ontstaat er een groeiend netwerk van jonge en professionele mensen die samen werken aan een nieuwe duurzame wereld.

Founding partners

De founding partners zijn betrokken bij dit initiatief om vanuit hun achtergrond en expertise een bijdrage te leveren. Iedere founding partner coacht en begeleidt de betrokken deelnemers op één of meerdere aspecten binnen het traject: teamwork, ondernemerschap, analyse en business case ontwikkeling, creativiteit en innovatie, procesmanagement en netwerken, concept en design, (multimedia) communicatie en PR.

Sponsoren Crowdfunding Campagne 2015

Dankzij diverse sponsoren en partners die ons hebben gesteund en geholpen met onder andere de communicatie rondom de campagne hebben we tijdens het Recycle Lab Circular Fashion een succesvol crowdfunding project afgerond. De investeerders hebben samen een bedrag van 26.004 euro ingelegd waarmee we de productie van geupcyclede wollen truien – truien van textielafval – hebben kunnen starten. Het doel is om bij te dragen aan een upcycling beweging naar circulair en duurzaam textiel en mode in Nederland en zowel de consument als de producent te overtuigen van de noodzaak en kansen!

Co-Financiers Innovatielab 020Stadslandbouw 2013

Het innovatielab 020Stadslandbouw wordt in samenwerking met Amsterdam Noord gefinancierd. De doelstelling is om een haalbare, impactvolle en financierbare business case over stadslandbouw te ontwikkelen op de locatie ‘Sportpark Melkweg’. Hierbij is de ambitie dat het project een icoonvoorbeeld voor stadslandbouw is in Amsterdam en ondernemers er op deze locatie mee aan de slag willen.

Co-Financiers Foodlab 2012

Het Foodlab 2012 werd georganiseerd in samenwerking met het bureau Herstructurering Foodcenter van de Gemeente Amsterdam. Het doel voor hen was om de aanbestedende consortia middels het innovatielab te inspireren bij het vormen van een visie op de ontwikkeling naar een lokale duurzame voedselketen in de regio Amsterdam en de rol die het Food Center daarbij in de toekomst zou kunnen spelen. Tevens richt dit lab zich op het ontwikkelen van innovatieve en duurzame concepten voor het terrein met voedsel als drager.

Co-Financiers lab 2009-2010

Binnen het gekozen thema specificeert Creative City lab de vraagstelling en deelonderzoeken. Dit gebeurt aan de hand van eigen onderzoek en gesprekken met belanghebbende partijen die afzonderlijk baat hebben bij kennisontwikkeling met betrekking tot het thema en de vraagstelling. Op deze manier zorgt CCLab ervoor dat de probleemstelling en oplossingen voor organisaties in de praktijk van belang zijn. Creative City Lab zorgt ervoor dat de co-financiers complementair zijn ten opzichte van elkaar om gezamenlijk tot succesvolle maatschappelijke vernieuwing te komen.

Sponsoren lab 2009-2010

Creative City Lab werkt samen met sponsoren die passen bij de doelstelling van dit jaar. De bijdragen van aangetrokken sponsoren worden in natura ingezet als extra ondersteuning voor de realisatie en ter verbetering van het project.

Onderwijsinstellingen

Creative City Lab selecteert 25 toptalenten van alle denkbare studierichtingen uit de regio die gaan afstuderen of net zijn afgestudeerd. Dit gebeurt op basis van open sollicitatie, maar ook op voordracht van leraren, professoren en decanen. In principe werft Creative City Lab deelnemers bij alle onderwijsinstellingen in de regio Amsterdam.

Creatief netwerk

Tijdens het traject worden er allerlei creatieve workshops gegeven. Halverwege het traject wordt er een groot creatief evenement georganiseerd om de tussentijdse resultaten te bespreken. Hier worden de deelnemers geprikkeld om in samenwerking en in open dialoog met creatieve professionals hun creatieve vermogen en de gevonden oplossingen te vergroten en/of te verbeteren. Om optimaal samen te werken met de creatieve industrie werken wij samen met een aantal creatieve netwerkorganisaties.