Introductie

Het is tijd voor een nieuwe wereld. Een wereld met innovatieve en duurzame oplossingen en samenwerkingsverbanden. Creative City Lab helpt deze nieuwe wereld te realiseren door innovatieve, duurzame oplossingen te bedenken en processen te versnellen.

De stichting Creative City Lab is een bundeling van innovatieve krachten uit het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en de creatieve industrie. Onze doelstelling is om samen met deze partijen creatieve en duurzame oplossingen te vinden voor urgente en complexe maatschappelijke kwesties om daarmee maatschappelijke en economische ontwikkeling te realiseren. Wij hebben daartoe een breekijzer ontwikkeld om tot versnelling te komen; het open innovatielab.

Het Innovatielab

Een van de meeste prominente diensten van de stichting Creative City Lab is het Innovatielab. Het Innovatielab is een unieke open innovatie formule waarbij wij in een gekozen gebied – een living lab omgeving – dichtbij belanghebbende partijen en bewoners nieuwe business concepten ontwikkelen in samenwerking met excellente studenten. Onze zorgvuldig geselecteerde studenten uit vele verschillende studierichtingen (laatste jaar master of net afgestudeerd) werken in multidisciplinaire teams aan een opdracht. Zij worden hierin intensief begeleid door senior professionals uit het bedrijfsleven en de creatieve industrie. Doel van het lab is om te komen tot een of meerdere haalbare en financierbare business cases en binnen het lab de eerste stap richting realisatie ervan te begeleiden.

Juist bij het aanpakken van complexe vraagstukken waarbij vele belangen gemoeid zijn, is het vaak moeilijk om afstand te nemen van de eigen belevingswijzen en bestaande systemen. Onze jonge enthousiaste deelnemers kunnen belangeloos en met een frisse blik de problematiek benaderen. Dit stelt ze in staat ècht vernieuwende, impactvolle en vooral werkbare oplossingen te ontwikkelen die van belang zijn voor onze partners en de maatschappij.

Nambisan: ‘We have heard a lot of talk about the potential of open innovation communities, but when it comes to actual execution there is a significant gap’

Het lab onderscheidt zich door de brede communicatie met professionals en burgers/consumenten in alle fasen van het traject en door samenwerking met de creatieve industrie. Lokale ondernemers, bewoners en belangrijke stakeholders worden actief betrokken bij het lab om ideeën op te halen en te toetsen en gezamenlijk de business case te ontwikkelen, zodat een breed draagvlak ontstaat om deze ook daadwerkelijk te realiseren.

Het thema, de vraagstelling en onze partners

Iedere twee jaar kiest Creative City Lab een nieuw maatschappelijk thema, waarbij duurzame innovatie van groot belang is. Het bestuur van CCL kiest het thema en de centrale vraagstelling van het lab op basis van belangrijke ontwikkelingen in de omgeving en gevonden behoeften bij partners in de markt. Samen met belanghebbende partners worden specifieke oplossingsrichtingen benoemd en innovatielabs gedraaid.