Innovatielab

Het Innovatielab is de ‘innovation playground’ van Creative City Lab. Dat betekent er binnen het innovatielab gebruik gemaakt van nieuwe werkvormen, bijzondere technieken en inspirerende locaties om daarmee versneld tot waardevolle oplossingen te komen.

Breekijzer voor vernieuwing

Een van de meeste prominente diensten van de stichting Creative City Lab is het Innovatielab. Het Innovatielab is een unieke open innovatie formule waarbij wij in een gekozen gebied – een living lab omgeving – dichtbij belanghebbende partijen en bewoners nieuwe business concepten ontwikkelen in samenwerking met excellente studenten. Onze zorgvuldig geselecteerde studenten uit vele verschillende studierichtingen (laatste jaar master of net afgestudeerd) werken in multidisciplinaire teams aan een opdracht. Zij worden hierin intensief begeleid door senior professionals uit het bedrijfsleven en de creatieve industrie. Doel van het lab is om te komen tot een of meerdere haalbare en financierbare business cases en om binnen het lab de eerste stap te maken richting realisatie ervan.

Het innovatielab wordt dan ook vaak ingezet als breekijzer voor versnelling en vernieuwing. Want juist bij het aanpakken van complexe vraagstukken waarbij vele belangen gemoeid zijn, is het vaak moeilijk om afstand te nemen van de eigen belevingswijzen en bestaande systemen en netwerken. Onze jonge enthousiaste deelnemers kunnen belangeloos, met veel energie en met een frisse blik de problematiek benaderen. Dit stelt ze in staat ècht vernieuwende, impactvolle en vooral werkbare oplossingen te ontwikkelen die van belang zijn voor onze partners en de maatschappij.

Masterclass

Het Innovatielab van Creative City Lab zal worden voorafgegaan door een intensieve Masterclass. Het doel van deze Knowhow- en Netwerkexpeditie is om de geselecteerde deelnemers klaar te stomen voor hun ambitieuze opdracht. Dit gebeurt onder andere door lezingen van inhoudelijke experts gericht op de deelonderzoeken en oplossingsrichtingen. Ook zullen verschillende professionals de deelnemers voorbereiden op het Innovatielab door het geven van competentie workshops over creativiteit, ondernemerschap en teamwork. Tijdens de Masterclass zullen de teams worden samengesteld die tijdens het Innovatielab samenwerken aan een gemeenschappelijk thema.

De resultaten van de Masterclass:

 • 5 multidisciplinaire teams
 • (Her)gedefinieerde vraagstelling per team
 • Definiëren van de problemen per thema
 • Het afbakenen van de opdracht

Analyse en definities

Het eerste deel van het Innovatielab bestaat uit analyse en definitie. Het doel van deze fase is het verkrijgen van kennis en inzichten op het gebied van de gekozen thema’s, de stakeholders en de verschillende belangen. Ook zullen de belangrijke bottlenecks en mogelijke oplossingenrichtingen in kaart worden gebracht. Vervolgens zullen hypothesen worden geformuleerd. Dit gebeurt onder andere door het uitvoeren van deskresearch, het doen van interviews met experts en onderzoeken van de behoeften van verschillende doelgroepen. De analyse- en definitiefase zal worden begeleid door strategisch adviesbureau Squarewise.

Resultaten analyse- en definitiefase:

 • Hypothesen & issues geformuleerd en getoetst
 • Probleemanalyse, stakeholderanalyse, wijkanalyse en doelgroepanalyse
 • Definitie van de oplossingsrichtingen en inventarisatie van ‘low hanging fruits’ oplossingen

Naast de inhoudelijke begeleiding faciliteert de stichting CCL de deelnemers in deze fase eveneens door het organiseren van een aantal aantrekkelijke kennisactiviteiten die zullen leiden tot interessante inzichten.

Idee generatie en selectie

Het doel van deze tweede fase is het genereren van een long list met ideeën en het toetsen en selecteren van kansrijke ideeën. Er worden een aantal bijzondere creatieve activiteiten en workshops georganiseerd en er zal een creatief evenement plaatsvinden waarbij de tussentijdse resultaten worden teruggekoppeld naar de creatieve industrie en professionals uit het werkveld. Dit evenement zal eind september plaatsvinden. Het programma van die dag volgt binnenkort.

Resultaten ideegeneratie en -selectiefase:

 • Longlist met ideeën
 • Shortlist met geselecteerde kansrijke ideeën
 • Plan van aanpak voor een impactvolle communicatie (van concept tot visualisatie)
 • Creatief professioneel netwerk

Verder zullen er een aantal prikkelende en creatieve bijeenkomsten worden georganiseerd voor de deelnemers.

Innovatie en realisatie

Tot slot zal de derde en laatste fase van het Innovatie Lab gericht zijn op de concrete realisatie van de oplossingen. Dit gebeurt door de geselecteerde kansrijke ideeën uit te werken, te zoeken naar financierings- en samenwerkingsvormen en het bijeenbrengen van geïnteresseerde partijen. Er zal een afsluitend innovatie evenement worden georganiseerd waarvoor alle betrokken partijen en professionals (bedrijfsleven en overheid) van CCLab worden uitgenodigd. Tijdens dit evenement worden de gevonden oplossingen als haalbare business cases in een elevator pitch gepresenteerd. Deelnemers hebben dus uiteindelijk de kans om via een werkgever of als eigen ondernemer de business cases in de praktijk te brengen.

Resultaten innovatie- en realisatiefase:

 • Innovatie evenement
 • Eindpresentatie
 • Spin-offs, startende nieuwe ondernemingen
 • Samenwerkingsverbanden tussen organisaties/professionals
 • Jong ondernemend talent
 • Business cases
 • Nieuwe projecten

CCL zal deelnemers ondersteunen in deze fase door de organisatie van een aantal activiteiten.

Innovatieportaal

Om optimaal samen te werken met alle betrokkenen binnen het project zal er gebruik worden gemaakt van een ingenieus communicatie- en innovatieportaal ontwikkeld door Innovation Factory. Dit portaal is speciaal ontwikkeld om innovatieprojecten en –processen te ondersteunen. Het bestaat onder andere uit een beveiligde online projectomgeving, specifieke functionaliteiten om kennis te ontwikkelen (wiki en slide share) en een online community met crowdsourcing- en surveyfunctionaliteiten om op bepaalde momenten breder contact te hebben met de massa en potentierijke doelgroepen.

Locaties

Het hoofdkantoor van Creative City Lab is momenteel gevestigd in het Viñoly gebouw aan de Zuidas (Claude Debussylaan 48). Tijdens het Innovatielab 2009 zaten de deelnemers voornamelijk in gebouw Duintjer CS aan de Vijzelstraat 72 in Amsterdam. Dit is een broedplaats waar verschillende creatieve organisaties gevestigd zijn. Om de creatieve geest te stimuleren zijn de werkplekken van de teams op verschillende plekken in de stad gelegen.