Creatieve adviesraad

Om te vernieuwen moet je voortdurend kritisch naar jezelf durven kijken. Zodoende heeft Creative City Lab een creatieve adviesraad die de creativiteit van het proces waarborgt. Onze raadsleden denken mee over de organisatie Creative City Lab en de vormgeving en invulling van het creatieve proces van het Innovatie Lab.

De leden van de creatieve adviesraad worden bewust betrokken bij CCLab. Zij worden een paar keer per jaar uitgenodigd om te bespreken hoe het proces verloopt en hoe het proces inspirerend en vernieuwend kan blijven. De raad is samengesteld uit mensen met verschillende achtergronden en uit verschillende disciplines en creatieve sectoren.

Bas Husslage

De economische stagnatie houdt aan, maar biedt nieuwe ondernemerskansen. Het huidige systeem kraakt. In dit tijdsgewricht vraagt stedelijke ontwikkeling meer dan ooit om creativiteit, duurzaamheid en samenwerking. Ondertussen blijven mensen maar verhuizen naar de stedelijke omgeving, waar nieuwe huizen en voorzieningen nodig zijn. Hoe blijven al die mensen tevreden, gezond en welvarend? Dat is een fantastische uitdaging. Functie:

 • Eigenaar Tekst- en projectbureau Woordenschat
 • Directeur festival SmaakExplosies
 • Stadsdichter van Zaanstad
 • Bestuurslid Stichting Monet in Zaandam
 • Lid Creative Board Zaanstreek
 • Mede-oprichter tijdelijkheidsnetwerk OnderTussen

Martine Willekens

Niet eerder is de wereld zo bewust geweest van zijn eigen eindigheid en de rol van de mensheid hierin. Inmiddels is er wereldwijd het besef ontstaan dat wij, mensen, actie moeten ondernemen als we voor onze kinderen en hun kinderen ook nog een prettig bestaan wensen. Eigen verantwoordelijk is dus een noodzaak. Creative City Lab wil met de inzet van jonge talentvolle mensen die nog ongebonden zijn en niet vastzitten in bedrijfsprocessen en doelstellingen, oplossingen bedenken voor belangrijke problemen. In deze wijze van werken zie ik veel kansen. Niet alleen vanwege de uiteindelijke oplossingen die ongetwijfeld worden bedacht maar ook in de creatie van het netwerk. De 25 talentvolle studenten die gaan meedraaien in Creative City Lab bouwen een maatschappelijk relevant netwerk op waarmee ze in de toekomst een nog steviger basis hebben in de samenleving.”

Ik heb een achtergrond als econoom en kunsthistoricus en ben actief als communicatie en marketing adviseur in de sectoren kunst, cultuur en maatschappij. Ik werk met en voor partijen die de wereld mooier en/of beter willen maken. Innovatie speelt in beide gevallen een grote rol. Mijn uitgangspunt hierbij is kennis delen en netwerken met elkaar verbinden. Functie:

 • Bestuurslid Creative City Lab
 • Partner Peperoffice

Harry Starren

De blik van de kunstenaar, de wetenschapper ook. Het eeuwig zoeken naar zin en betekenis, vragen stellend bij de antwoorden die we al hebben en die, als we niet oppassen, de volgende antwoorden in de weg zitten. Dat beweegt mij. In die beweging schuilt een perspectief voor de creatieve kenniseconomie . Daarom wil, neen moet ik wel betrokken zijn bij de Adviesraad van het Creative City Lab. Functie:

 • Algemeen directeur van de Baak,
 • Management Centrum VNO-NCW

Max Meijer

In dit post-Florida tijdperk is de tijd rijp om de creatieve industrie te ontdoen van het hyperige sausje. De houdbaarheid van creatieve concepten zal moeten blijken uit meerwaarde. CCL zoekt daarnaar en verbindt creatief toptalent aan maatschappelijke vraagstukken. Binnen het publieke domein zijn daartoe natuurlijk al veel pogingen ondernomen. Met meer en minder succes overigens. Het boeiende van CCL is de input van opdrachtgevers met concrete vragen. De ‘creative class’ lijkt tot nu toe vooral een vruchtbare humuslaag gevonden te hebben in publiek gefinancierde initiatieven. Dat CCL mede gefinancierd wordt door een kleine groep bedrijven houdt het project scherp en verleent een directe urgentie aan de voorliggende vraagstukken. Een helder gedefinieerd en gestuurd proces en concrete doelen maken CCL een uiterst boeiende proeftuin met een enorme potentie. Functie:

 • Eigenaar TiMe Amsterdam, adviseurs voor
 • de culturele sector en creatieve industrie

Dagan Cohen

Ik noem mijzelf vaak ‘een tot de reclame bekeerd kunstenaar’. Ik geloof heilig in de exploitatie van creativiteit en in de waarde van goede ideeën. Goede ideeën en mensen met goed ideeën zijn ‘het goud’ van onze tijd. Exploitatie van creativiteit gaat om de ontginning van waardevolle ideeën. Het proces waarmee goede ideeën uit hoofden van talentvolle mensen worden gehaald en ontwikkeld tot iets (een product, dienst of ervaring) waar veel andere mensen wat aan hebben. Het ontwerpen en in zekere zin standaardiseren van dat proces is de kern van de creatieve industrie.

Creative City Lab is een uistekend voorbeeld van hoe je creativiteit op een positieve manier kunt exploiteren. Hier worden talentvolle mensen (zowel jong als ervaren) uit verschillende disciplines bij elkaar gebracht om oplossingen te bedenken voor de belangrijkste uitdagingen die de markt én de maatschappij vandaag en morgen te wachten staan. Functie:

 • Creatief directeur bij reclamebureau Draftfcb

Dingeman Kuilman

Ontwerper Richard Hutten zegt dat hij geen oude problemen oplost maar nieuwe mogelijkheden creëert. Hij bedoelt, denk ik, dat je ingewikkelde problemen alleen kunt oplossen door ze met verbeeldingskracht in een ander perspectief te plaatsen. Dat vereist ook een andere manier van denken en werken – creatief, interdisciplinair, en vooral: optimistisch. Initiatieven als Creative City Lab zijn hard nodig om die omslag te realiseren. Functie:

 • Directeur van Premsela, Dutch Platform
 • for Design and Fashion

Marcel Kampman

Innovatie betekent voor mij dat je fouten moet durven maken. Dat je kunt blijven lachen ook al zegt iedereen ‘nee’. Dat je beschikt over een onverwoestbaar doorzettingsvermogen en geloof in je eigen potentieel, dromen en idealen. En dat je onvoorwaardelijk nieuwsgierig bent in de wereld om je heen. Creativiteit is hierin essentieel, omdat creatieven veelal in staat zijn onlogische verbanden te leggen en zich in woord, beeld of andere verschijningsvorm kunnen uitdrukken zodat ideeën gedeeld kunnen worden met anderen. Functie:

 • Freelance creative director
 • coördinator & docent Interactive / Media / Design aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst in Den Haag
 • oprichter stichting Texelse Boys – platform voor grenzenloze creativiteit
 • bestuurslid Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers [BNO]

Han Gerrits

Innovatie begint met ideeën en om tot meer ideeën te komen is creativiteit nodig. Creativiteit kan gestimuleerd worden door de diversiteit te vergroten van de groep mensen die ideeën genereert. Mensen samenbrengen met verschillende achtergronden, kennis, ervaring en cultuur vergroot de crea tieve capaciteit. Daarom vind ik CCLab een goed initiatief, omdat het mensen bij elkaar brengt uit verschillende hoeken om uitdagende maatschappelijke problemen op te pakken. Functie:

 • CEO Innovation Factory en hoogleraar “E-business en IT-industry” aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam