4 maart start Innovatielab 020-Stadslandbouw!

28 februari 2013

Gepubliceerd door: Marthe Huigens

Volgende week begin het innovatielab 020-Stadslandbouw 2013. We hebben 16 topstudenten geselecteerd die de taak hebben om in twee maanden een sluitende business case voor een Stadsboerderij in Amsterdam-Noord te ontwikkelen. De studenten komen vanuit verschillende studierichtingen en hebben één ding gemeen: Ze hebben een passie voor duurzaam voedsel en duurzame gebiedsontwikkeling. Ze krijgen tijdens het lab intensieve begeleiding van professionals en werken ieder vanuit hun eigen vakgebied nauw met elkaar samen. Het motto: die boerderij komt er!

De studenten bepalen tijdens het lab wat er geproduceerd gaat worden in de toekomstige stadsboerderij. Alles is nog mogelijk: groente, fruit, varkens, bijen, vis, met een winkel erbij of een restaurant. De komende maanden wordt het duidelijk.

Het lab kent 3 verschillende  fases. De analyse fase, de creatie fase en de realisatiefase.

De analyse fase start met de masterclass. Daarna vinden er bedrijfsbezoeken plaats en doen de deelnemers onderzoek naar de behoeften en belangen van belanghebbenden (consumenten/bewoners, ondernemers, overheid etc.) in de directe omgeving. Om goed te weten wat er speelt organiseren zij tevens op 19 maart en 9 april een ondernemerslunch voor geïnteresseerde ondernemers en belanghebbenden uit de buurt en komt er een bewonersbijeenkomst.

In de creatie fase werken de studenten de ideeën verder uit en toetsen zij die bij kansrijke doelgroepen en betrokken bewoners. In samenwerking met geïnteresseerde ondernemers kiezen ze twee kansrijke business concepten en verdienmodellen. Gedurende de creatiefase organiseert CCL een Stadslandbouw evenement: de 020-Dag van de Stadslandbouw op 4 april! Op deze dag presenteren de studenten de eerste inzichten en ideeën voor de invulling van de stadsboerderij. Het evenement is toegankelijk voor een breed publiek. Er zijn lezingen van inspirerende sprekers zoals Jan-Willem van der Schans over ‘kansrijke verdienmodellen van stadslandbouw’ en verschillende workshops. Wie erbij wil zijn of meer wil weten over de 020-dag van de stadslandbouw kan kijken op  http://www.creativecitylab.nl/noteer-in-je-agenda-4-april-de-020-dag-van-de-stadslandbouw

Tijdens de laatste fase, de realisatiefase kiezen de studenten een business case waarmee een of meerdere ondernemers aan de slag willen. In deze fase wordt gewerkt aan de organisatorische en financiële haalbaarheid van de business case.  Ook tijdens deze fase weer een ondernemerslunch en daarbij organiseren de studenten samen met Youth Food Movement voor bewoners op 14 april een EAT IN . Later meer daarover.

 

Over de auteur

avatar
Marthe Huigens